Lassan egy hónapja, hogy a Munka Törvénykönyve néhány ponton változott és ezen rövid időszak alatt is sok kérdéssel és problémával találkoztunk a napi munkánk után.

Szembesültünk azzal a problémával, hogy sok esetben a HR-es kollégák már kiterjesztő értelmezéssel alkalmazzák az új törvényi szakaszokat és olyan most lejáró fizetés nélküli szabadságok (gyes, gyed-ről visszatérő kismamáknál) esetében is az új szabadság elszámolást használják, ahol egyébként még nem lehetne.

Az augusztus 1-én életbe lépett változások alapján az Mt. 130. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság:]
„c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés] első hat hónapjára;”

Ezen változás alapján a JÖVŐBEN a korábbi szabályoktól eltérően nem az első egy évben, hanem csak az első 6 hónapban gyűlik a szabadsága a kismamának.

A gyakorlatban ez egy gyermek esetén, körülbelül 10-15 nappal kevesebb felgyülemlett szabadságot jelent.

A másik szabály változás alapján pedig az Mt. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani.

A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, ha a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani.

Egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet; ettől érvényesen eltérni nem lehet.”

Mielőtt bárki ezen jogszabály hely alapján a felgyülemlett szabadságot megváltásába kezdene, fontos a fenti mondatot átolvasni részletesen, valamint figyelembe venni a Módtv (azaz a változást kihirdető törvény 22. § -át, mely szerint az Mt. 211. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A 130. § (2) bekezdés c) pontja szerint a szabadságra jogosító idő szabályait a Módtv. hatálybalépését követően kezdődött fizetés nélküli szabadság esetében kell alkalmazni. !!!!!!

(6) A 136. § (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadság pénzbeni megváltásáról szóló megállapodás a Módtv. hatálybalépését követően lejáró fizetés nélküli szabadság megszűnésekor köthető.!!!!!

Ezen szakaszokat áttekintve az alábbiakra kell különösen tekintettel lenni:

  1. Új rendszerben történő szabadság számítás csak és kizárólag a 2011. augusztus 1. napját követően kezdődő fizetés nélküli szabadságokra alkalmazható
  2. Megváltani csak és kizárólag a fizetés nélküli szabadság 6 hónapjára felgyűlt szabadság napokat lehet
  3. A fentiekre tekintettel a 22. § (6) bek pedig csak úgy alkalmazható, hogy a fenti jogszabályi szakasszal összhangban legyen

A gyakorlatban felmerülő néhány kérdés, melyekkel találkoztunk:

  • megváltható e olyan módon a szabadság, hogy nem az összes, hanem csak részletek? Álláspontom szerint közös megegyezés esetén a 6 hónapra eső szabadságból részletek is megválthatóak (azaz ha van összesen 10 nap megváltható szabadság, akkor ebből 6-ot kivesz a kismama, a többit, pedig (4 napot) megvált a munkáltató)
  • Hogyan számolják el a megváltás során a szabadságot? Jelenlegi szabályok alapján átlagkeresettel számolják
  • 2009 óta otthon lévő kismama esetén, aki 2011. novemberben térne vissza már ezen szabály alkalmazható? Nem alkalmazható

dr. Farkas Zsuzsanna írása

11 comments

Default avatar
nazsimazsi
2011, szeptember 26 - 19:15

Az Mt-t módosító 2011. évi CV. törvény hatálybaléptető rendelkezései szerint csak 2011. december 1-jével lép hatályba az a rendelkezés, ami egyértelművé teszi, hogy a 2011. augusztus 1. után kezdődött fizetésnélküli szabadságokra vonatkozik az a módosítás, hogy csak az első hat hónapra jár szabadság. Mi van akkor azokkal, akik 2011. augusztus 1. és december 1. között térnek vissza a munkába??????Az ő esetükben még nem hatályos ez az átmeneti rendelkezés, de 2011. dec. 1. után meg mégis megilleti őket az egy éves időszakra járó szabadság??? Hogyan van ez???? Most az mondja majd a munkáltató, hogy jelenleg a hat hónapos időtartam vonatkozik rám, december 1-jét követően meg én mondom azt neki, hogy oké, de most visszaállt az én vonatkozásomban az egy éves szabadságra jogosító időtartam????? Ez most valami jogalkotási hiba, vagy ennek van valami értelme???? Mi értelme van a dec. 1-jei hatálybaléptetésnek?????? Kedves Ügyvédnő! Önnek mi a véleménye erről? Hogyan is kell ezt értelmezni? Köszönettel

Default avatar
HRDEPT
2011, szeptember 27 - 01:14

Kedves nazsimazsi!

A 2011. augusztus 1-vel hatályba lépett MT változásokat is tartalmazó 2011. évi CV. törvény úgy rendelkezik, hogy az összes új szabály (kismamák, csúsztatás, üzemi tanács stb) 2011. 08.01-el lép hatályba, azonban a szintén ezen törvénybe foglalt, és a munkaerő kölcsönzésre vonatkozó új szabályok csak 2011. december 1-vel.

Ezt azt jelenti, hogy a Módosító törvényben foglalt alábbi rendelkezések 2011. augusztus 1-től érvényesek:

(5) A 130. § (2) bekezdés c) pontja szerint a szabadságra jogosító idő szabályait a Módtv. hatálybalépését követően kezdődött fizetés nélküli szabadság esetében kell alkalmazni.
(6) A 136. § (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadság pénzbeni megváltásáról szóló megállapodás a Módtv. hatálybalépését követően lejáró fizetés nélküli szabadság megszűnésekor köthető.

Míg a lentiek munkaerő kölcsönzés szabályai csak december 1-el változnak.

Bízva abban, hogy kérdése megválaszolást nyert,

Tisztelettel:
dr. Farkas Zsuzsanna

Default avatar
nazsimazsi
2011, szeptember 27 - 09:37

Tisztelt Dr. Farkas Zsuzsanna!

Nagyon köszönöm, hogy válaszolt. Elnézését kérem, hogy továbbra is értetlenkedek, de magyarázatképpen kimásolom ide az Mtmód. érintett szakaszait:

Záró rendelkezések
126. § (1) .......
c) 2011. december 1-jén lép hatályba e törvény 4. §-a, 15–16. §-a, az Mt. e törvény 17. § (1) bekezdésével
megállapított 193/D. § (2) bekezdése, e törvény 18–20. §-a, az Mt. e törvény 22.§-ával megállapított 211. §
(5) bekezdése, 22. § (5) bekezdése, 23. §-a, és 128. § (1) bekezdés d) pontja,
d) 2012. január 1-jén lép hatályba a 128. § (5) bekezdése.
22. § Az Mt. 211. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„211. § (……
(5) A 130. § (2) bekezdés c) pontja szerint a szabadságra jogosító idõ szabályait a Módtv. hatálybalépését követõen
kezdõdött fizetés nélküli szabadság esetében kell alkalmazni.

Tehát számomra érthetetlen módon mintha ez a bizonyos 211. (5), amit az Mtmód. 22. §-a állapít meg, az 2011. december 1. napján lépne hatályba, igaz, hogy a 211. (1)-(4) és a 2011. §. (6) is 2011. augusztus 1-ével lép hatályba.

Egyszerűen nem értem, hogy mire jó ez, és ha ezzel volt valami cél, akkor az mi. A munkáltatóm erre hivatkozik, és ő úgy értelmezi, ha augusztus 1 előtt, vagy december 1-e után mentem volna vissza, akkor járna egy évre a szabi, de így csak hat hónapra. Tehát akik ebben a négy hónapos időintervallumban mennek vissza elvesztik a szabijuk egy jelentős részét????

Köszönettel veszem, ha még egy kis időt szán kérdésemre.

Üdvözlettel
nazsimazsi

Default avatar
HRDEPT
2011, szeptember 28 - 00:57

Kedves nazsimazsi!

Elnézést a megkésett válaszért, de mindenképpen egyeztessen a munkáltatójával, mert rosszul értelmezi a szabályokat.
Az augusztus 1-i változást kihirdető jogszabály már magába foglalja a decemberi változásokat is.

December 1-el változnak a munkaerő kölcsönzés szabályai, erre való felkészülésre a törvényalkotó elegendő időt akart biztosítani, ezért már augusztus 1-el kihirdette.

Minden más szabadság megváltás, csúsztatás, gyes/gyed...stb szabályok már augusztus 1-el életbe léptek és alkalmazni kell.

Üdvözlettel:
Farkas Zsuzsanna

Default avatar
Szívós Jánosné
2011, november 9 - 12:33

T.Címzett!

2010. februárban szült kismama 2012. februárjában a GYED lejárta után munkába szeretne állni. Részére a már új törvény szerinti 6 hónapra vonatkozó szabadság (pénzbeli megváltás lehetősége) vagy az 1 évre megállapított jár. Mert nem pontos számomra, hogy a tv-t visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Köszönettel várom válaszát.

Üdvözlettel:
Piroska

Default avatar
HRDEPT
2011, november 10 - 22:12

Tisztelt Piroska!

Az Ön esetében az 1 év az irányadó, hiszen a fizetés nélküli szabadságot 2011. augusztus 1-e előtt kezdte meg.
A megváltás kapcsán a törvény valóban nem egyértelmű, hiszen azt mondja, hogy a 6 hónapra vonatkozó megváltást a 2011. augusztus 1-e után lejáró fizetés nélküli szabadságok esetében lehet alkalmazni.

Álláspontom szerint Önre ez a szabály még nem alkalmazható, tehát Önnél nem lehet megváltani, mert a korábbi változat szerinti mértékben vette igénybe a fizetés nélküli szabadságot.

Tisztelettel:
dr. Farkas Zsuzsanna

Default avatar
Darkshadow
2012, március 24 - 14:53

Kedves Zsuzsa!

Tekintettel arra, hogy 2011. augusztus 1-e előtt kezdte meg a fizetés nélküli szabadságát, így az alábbiakkal kell számolnia.
2009-es évre, ha október előtt nem vette igénybe a szabadságát, a teljes évi szabadsággal számolhat.
Ha igénybe vette akkor a fennmaradó részarányos szabadság (25 nap részarányosan).
2010-es évre a teljes szabadság 25 nap + 2 nap pótszabadság
2011-es évre a gyed első évének végéig vehető figyelembe a szabadság azaz 24 nap + 2 nap pótszabadság
2012-es évre a 2 nap pótszabadság
2013-as évre, ha májusban megy vissza a 27 nap éves szabadság kb fél évre eső részére lesz jogosult azaz 14 nap + 2 nap pótszabadság.

Üdvözlettel:
Farkas Zsuzsanna

Default avatar
Marcika78
2012, április 3 - 20:09

Kedves dr. Farkas Zsuzsanna!
2009.március 24-én született kislányom.Ebben az évben nem vettem ki szabadságot.Most 2012.március 26-án mentem vissza dolgozni.Mennyi szabadság jár nekem?1 gyermekem van!1978-ban születtem.(zárójelben írom az én számításaimat)
2009.03.24-ig betegállományba voltam (5 nap)
2009.03-24-2009.09.08.tgyás(11 nap)
2009.09.09-2011.03.24-gyed,(23 nap)
2011.03.24-2012.03.24-gyes.
gyermek után a tgyás idejére és a gyed első évére(3 nap)
Előre is köszönöm szépen segítségét!!!!

Default avatar
Kiszler-Magyari...
2012, március 29 - 14:05

Tiszteld dr. Farkas Zsuzsanna!

Áprilisban lesz 2 éves a gyermekem, szeretnék visszamenni korábbi 6 órás állásomba. A cég álláspontja szerint sem most, sem a korábbi (ez év január) egyezkedés szerint szeptemberi kezdéssel nem tud visszavenni. A szeptemberi kezdés előtt letölteném a felgyülemlett szabadságomat is. Meg akarnak velem egyezni, kifizetnének valamennyi pénzt, ha közös megegyezésben felmondok. De az eddigi ajánlatukat kevésnek vélem (4 hónap). Kérdés, mit tehetek, mi jár a részemre, meddig vagyok védett? Ha visszamegyek dolgozni, akkor adhatnak más munkakört, akár nem részmunkaidőst is? Él még a gyermek 3 éves koráig a védettség? Követelhetem a teljes gyes idejére a fizetésem (12 hónap + szabadság)?
Előre is köszönöm a segítségét!
Üdvözlettel

Default avatar
komoncsi
2012, június 10 - 20:53

Kedves Zsuzsanna!

2010. 12. 12-én született a kislányom, rendesen kaptam a TGYÁS-t, a GYED-et, majd 2012. április 4-től lemondtam róla, és azóta szabadságon vagyok, hogy augusztusban vissza tudjak menni dolgozni!
Iskolában dolgozom, könyvtáros munkakörben. F3-as fizetési kategóriában voltam (még 2010-ben), illetve kaptam rá 8%-os kétszakos pótlékot! Mostanra már átsoroltak F4-be!
A kérdésem az lenne, hogy szabadság alatt ez a 8% már nem jár nekem?
Válaszát előre is köszönöm!

Mónika

Default avatar
Rácz Andrea
2012, június 30 - 12:49

Tisztelt dr. Farkas Zsuzsanna!

2010. december 27-én született a kislányom. a GYED lejárta után szeretnék visszamenni dolgozni. Érdeklődnék, hogy a szabadságomat a régi vagy az új, módosított rendelet szerint kell-e kiszámolni?
A munkahelyemen 32 napot állapítottak meg, amit én nagyon keveslek tekintettel a pedagógusoknak járó pótszabadságra. Több kismamatársamnak, akik szintén 2010-ben szültek a munkáltató a régi szabály szerint 1 évnek megfelelően adta ki a szabadságot?! -rám melyik vonatkozik?
2010. nov. 15-éig dolgoztam, az az évi szabadságot kivettem. Az azóta felgyülemlett szabadság mértékére lennék kíváncsi.A gyermek után járó 2 nap szabadságot is én venném igénybe.

Bízva mielőbbi válaszában:
Köszönettel Andrea