A kismama miután jelzi visszatérési szándékát (javasolom mindig írásban és hivatalos formában megtenni!) sokszor hónapokig felé sem néznek, nem válaszolnak, majd amikor valamilyen válasz érkezik, akkor többnyire az első 2 mondatban benne van, hogy nem tudja a munkáltató visszafoglalkoztatni, illetve a helyettesítését ellátó munkavállalót szeretnék megtartani. Jelenleg sokszor találkozom a gazdasági helyzetre vonatkozó indoklással, mely most tökéletes megoldás minden munkáltató számára, amennyiben a kismamát nem akarja visszafoglalkoztatni.

Amire azonban mindenképpen figyelnie kellene minden kismamának:

·         Amennyiben írásban bejelentette visszatérési szándékát, követelje meg az írásos válasz. Jogszabályi alapon a kismama írásos megkeresésétől kezdődően 30 napon belül a munkáltatónak reagálnia kellene.

·         Kérjen írásos indoklást és/ vagy ha történt pozíció felajánlás, akkor ezen tény megerősítését is kérje írásban.

·         Kérjen írásos kimutatást arról, hogy hány nap szabadsága keletkezett a távolléte alatt. Nagyon fontos, mert az esetek kb 75%-ban a munkáltató nem tudja jól kiszámolni a felgyülemlett szabadságot. Ennek oka vagy véletlen vagy tudatos hanyagság, mellyel a munkáltató spórolni szeretne. Minden 2011. Augusztus 1-e előtt született gyermek esetében / megkezdett fizetés nélküli távollét esetében még a gyes első évére jár a szabadság. Ettől nem lehet eltérni!

·         Szabadságot pénzben TILOS megváltani csak és kizárólag a munkaviszony megszűnése esetén lehetséges.

·         A felgyűlt szabadság kiadása előtt munkaszerződés módosítást ne írjunk alá, mert ebben az esetben a munkáltató a szabadságot már az új munkabérrel adhatja ki.

·         Amennyiben a kismama megszakítja a távollétet az Mt 66.§ (4)-(6) bek alkalmazható vele szemben.

·         SOHA nem higyje el a kismama, hogy neki kell felmondania!!! Ha a munkáltató nem tudja foglalkoztatni vagy nem tud pozíciót ajánlani, a munkáltatónak kell felmondania.

 

Szintén tapasztalom, hogy eddig a munkáltatók a gyermek 3 éves koráig fizetendő állásidő miatt keseregtek, mely sokszor akár 12-18 havi munksbért is jelentett. Az új törvény ezt megszüntetette, azonban úgy látszik a munkáltatók még mindig elégedetlenek, mert most a kiadandó rengeteg szabadság miatt aggódnak. Természetesen minden oldal álláspontjában van igazság hiszen egy kis kft-nek valóban megterhelő lehet ekkor összeg megfizetése, azonban a kismama sértegetése és kényszerítése egy pl pénz nélküli közös megegyezés aláírására rendkívül etikátlan és diszkriminatív munkáltatói aktusnak tekinthető. Szerencsés esetben legalább feketén magkapja a kismama a pénzt...vagy nem....